Bezpečný nákup

Garance kvality

Zabrušujeme pouze brýlové čočky od renomovaných výrobců. Dodavatele obrub pečlivě vybíráme na veletrzích v Paříži a Miláně.

Garance vrácení peněz

V případě nespokojenosti můžete vrátit brýle do 30 dnů bez udání důvodu. Dostanete zpět peníze za brýle i poštovné.

Síť poboček

Brýle si můžete osobně vyzkoušet v síti našich poboček.

Přejít na hlavní navigaci

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je regulována nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění (dále jen „Nařízení“). Dále jsou práva na ochranu osobních údajů zajištěna dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se všemi pozdějšími dodatky a úpravami. Společnost Optiscont s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00070284.

Kupující potvrzuje odesláním objednávky svůj souhlas se zpracováním a evidencí základních osobních údajů, tedy jména, příjmení, názvu firmy, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy a roku narození dodavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Rovněž tímto krokem souhlasí se zpracováním citlivých osobních údajů vyplývajících z objednávky dioptrických brýlí (údaje o počtu dioptrií a jiné potřebné údaje pro vyhotovení zakázky).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím uživatelského účtu online, či kontaktováním prodávajícího e-mailem na adrese info@bryle-domu.cz, nebo dopisem na adresu: Optiscont s.r.o., Dvorecká 1162/2a, Praha 4, 147 00.

Obchodní sdělení jsou kupujícímu zasílány pouze v případě, že učiní souhlas se zasíláním (online či v Optiscont panelu formou zaškrtnutí příslušného checkboxu, v kamenné provozovně vyjádřením souhlasu).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány poskytovatelem přepravní služby, pokud se rozhodne pro dodání zboží zvolit přepravní službu.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění výše uvedeného účelu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo případně poskytovatel přepravní služby provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Společnost Optiscont s.r.o. zpracovává osobní údaje pouze pro účely, k nimž byly kupujícím poskytnuty, a v rozsahu, který je pro splnění tohoto účelu nezbytný. Dále zpracovává osobní údaje pro marketingové účely společnosti, a to v rozsahu a způsobem, který je v souladu s Nařízením Evropské unie (GDPR). Osobní údaje poskytuje pouze důvěryhodným třetím stranám, které se zavázaly tyto zásady zachovávat.


Zkusit brýle online

Zde nahrajte nebo
přetáhněte myší fotografii.

nebo použijte výchozí podle pohlaví

Vyzkoušejte si brýle

Koupit za 509 Nedostupné

Rychlý kontakt

Zelená linka
800 299 992
VOLEJTE ZDARMA

Tel.: 800 299 992

E-mail: info@bryle-domu.cz

Dejte nám vědět, pokud máte jakékoliv dotazy.

Chcete vědět o novinkách?

Přihlaste se k odběru Zpravodaje Brýle-domů.cz.


CZ|SK


Nákupní košíkNákupní košík
košík je prázdný

Přihlásit se | Registrace